FE Shadiva OX

(Wan-Kahli x  Sharazath / Masran El Shaklan)

03.07.2009/Brown/-

 

 

 

Wan-Kahli FS Bengali Kubinec Balaton
Kosmetika
Om El Sanadiva Sanadik El Shaklan
De La Reina
Wanilla Ansata Nile Pasha Jamill
Ansata Nile Dream
Wanessa El Mokari
Washa
Sharazath Masran El Shaklan El Shaklan Shaker El Masri
Estopa
El Masra Shaker El Masri
Estasha
Fadsigh Fadjec Fadlak
Sheila
Makeba Masir
Emba